¡SENTIMENTO VERDE!

DOCUMENTACIÓN E FORMULARIOS

Nesta páxina publicaremos todos los documentos necesarios para a gestión de suscripcións dos xogadores, normativas, procedementos de asistencia médica, estatutos…

QUÉ FACER EN CASO DE NECESITAR ASISTENCIA MÉDICA?

A continuación se engade a documentación donde se describe o procedemento a levar a cabo en caso de accidente e necesidade de asistencia médica. En calquera caso, antes de acudir a ningún centro deberás poñerte en contacto co clube no teléfono 647 579 424 para que se poida proceder á apertura de expediente. A documentación necesaria para a asitencia, remitirase dende o clube ao centro médico.

IMPORTANTE: O xogador ten un prazo máximo de 7 días dende que se produce o accidente deportivo para solicitar asistencia. Transcorrido este prazo sen que fose solicitada, perderá os seus dereitos a recibir asistencia.